Equip

L'Equip darrere del Skyline Benidorm Film Festival

Aquestes són les persones responsables de l’organització i desenvolupament d’aquest festival.

Beatriz
Hernández

Direcció

Tania
Galán

Programació

carola
ortiz

Comunicació

joana
chilet

Coordinació Shortpitch

MANU
BUENO

Programació

tonet
ferrer

Programació

ANA
PIEDRA

Programació

Jaume
bayarri

Programació

EDU
CARDOSO

Programació